Upozornění pro občany na novou skládku ořezaných dřevin


Obecní úřad Srbeč chce touto cestou informovat občany o novém umístění skládky ořezaných dřevin a větví. Místo původní skládky větví bude zrušeno z důvodů nedostatečné kontroly vývozu (na skládce se začala objevovat suť a kamení), z důvodu blízkosti k plynovodu a vzdálenosti od vsi.

Nové místo bylo zastupitelstvem určeno v areálu bývalého koupaliště. Žádáme občany, aby na skládku vyváželi jen a pouze odřezky dřevin, větve a keře (nevyváželi tam posečenou trávu, listí atd, pro tyto účely bude v nejbližší době pořízen kontejner určený pro tento bioodpad).

Pro přístup na skládku prosím využijte zadní bránu od lesácké bytovky. V případě potřeby vjezdu větším vozem kontaktujte starostu obce nebo p. Vitnera.