Dobromysl


Občanské sdružení Společenství Dobromysl.

Občanské sdružení Společenství Dobromysl je neziskovou nestátní dobrovolnou organizací, sdružující členy na základě společného zájmu.

Cílem sdružení je vytvořit společenství, které nebude upřednostňovat materiální zisky, ale naplnění života v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje všech zúčastněných, včetně lidí vyžadujících zvláštní péči.

Denní stacionář sdružení.

Stacionář funguje v bývalém statku v Srbči. Slouží lidem s kombinovaným postižením a absolventům speciálních škol ve věku 18 až 50 let. Funguje čtyři dny v týdnu a přijímá další klienty.

Cílem stacionáře je rozvoj schopností a dovedností klientů (praktických i sociálních), posilování jejich zodpovědnosti a schopnosti rozhodování, učení se aktivnímu způsobu života. Stacionář je součástí projektu chráněného bydlení a dílen občanského sdružení Společenství Dobromysl.

Stacionář funguje od pondělí do pátku, pro klienty jsou určeny 4 dny v týdnu (úterý-pátek), pondělí slouží administrativě a odbytu výrobků.

Náplní stacionáře je tiskařská dílna-knihtisk, výroba akcidenčních tiskovin (novoročenky, blahopřání apod.), tkaní, práce na zahradě, arteterapie (malování, kreslení, hudba), výchovné, vzdělávací a aktivační služby.

Podrobnější informace o činnosti sdružení najdete na internetových stránkách sdružení: www.dobromysl.info

Z činnosti společenství Dobromysl v Srbči.