Možnost likvidace posečené trávy a listí


Od pondělí 4.11.2019 je v areálu bývalé školy k dispozici kontejner na bioodpad.
Kontejner je volně přístupný a občané obce Srbeč tam mohou zdarma vyvážet posečenou trávu, shrabané listí a zbytky rostlin.
Do kontejneru nevhazujte dřeviny, zeminu a jiné odpady.
Pro skládku dřevin využijte prostor k tomu určený v areálu požární nádrže.
Prosíme dodržujte pořádek.