Statistiky


Obyvatelstvo

  • 298 obyvatel
  • průměrný věk obyvatel 41 let

Domy

  • 164 popisných čísel
  • 113 domů obydleno trvale
  • 44 domů slouží k rekreaci
  • 30 rekreačních chat

Rozloha

  • rozloha katastru 626 ha