Depositum UK


Historie Srbče na stránkách digitalizované knihovny

O historii Srbče se lze dočíst i na stránkách depositum.cz – digitalizované knihovny Katolické teologické fakulty University Karlovy. V této knihovně jsou volně přístupné digitalizované historické texty pro účely dalšího výzkumu. Publikované materiály jsou pro nekomerční účely volně šiřitelné. Informace o naší obci najdete v odkazu depositum.cz/knihovny/pamatky/strom.clanek.php?clanek=3239 v kapitole 20. Politický okres slanský (1904). Na tento odkaz upozornil pan Lumír Brabec, Srbeč,Brabec.L@seznam.cz .

Depositum

Depositum