Sběr nadměrného a nebezpečného odpadu v obci Srbeč

Sběr nadměrného odpadu: Sobota 15.6.2024             9.00-12.00 Kontejnery budou přistaveny před obecním úřadem. Sběr nebezpečného odpadu: Sobota 15.6.2024         9.00-12.00 Vyhrazený odkládací prostor před garáží obecního úřadu. Opotřebených pneumatik, stavební suti a zejména ETERNITU se sběr netýká.


Sběr nadměrného a nebezpečného odpadu

Sběr nadměrného odpadu:   Sobota 21.10.2023             9.00-12.00   Kontejnery budou přistaveny před obecním úřadem.     Sběr nebezpečného odpadu:   Sobota 21.10.2023         9.00-12.00   Vyhrazený odkládací prostor před garáží obecního úřadu.   Opotřebených pneumatik, stavební suti a zejména ETERNITU se sběr netýká.


Informace k výběru poplatku za komunální odpad pro rok 2022

Vážení občané, vzhledem k Obecně závazné vyhlášce obce Srbeč 3.2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, schválené zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 1.10.2021, která nabývá platnosti od 1.1.2022, Vás chceme upozornit na změnu poplatku za komunální odpad. Výši místního poplatku stanovuje vyhláška na 1000kč za rok. Povinnost uhradit […]


Možnost likvidace posečené trávy a listí

Od pondělí 4.11.2019 je v areálu bývalé školy k dispozici kontejner na bioodpad. Kontejner je volně přístupný a občané obce Srbeč tam mohou zdarma vyvážet posečenou trávu, shrabané listí a zbytky rostlin. Do kontejneru nevhazujte dřeviny, zeminu a jiné odpady. Pro skládku dřevin využijte prostor k tomu určený v areálu […]