Úvod


Ve dnech 28.-29. července 2007 oslavila naše obec 780. výročí první dochovalé písemné zmínky o její existenci z roku 1227. Rok 1227 je všeobecně považován za rok založení obce. Nejvzácnějším hostem oslav byl světící biskup pražský Msgre. Karel Herbst, který celebroval slavnostní mši svatou, věnovanou svatému Jakubu Většímu a obyvatelům obce. Další informace z příprav a průběhu oslav najdete v následujících podkapitolách kapitoly „780 let obce“.

biskup