Sběr nadměrného a nebezpečného odpadu


Sběr nadměrného odpadu:

 

Sobota 21.10.2023             9.00-12.00

 

Kontejnery budou přistaveny před obecním úřadem.

 

 

Sběr nebezpečného odpadu:

 

Sobota 21.10.2023         9.00-12.00

 

Vyhrazený odkládací prostor před garáží obecního úřadu.

 

Opotřebených pneumatik, stavební suti a zejména ETERNITU se sběr netýká.