Sběr nadměrného a nebezpečného odpadu v obci Srbeč


Sběr nadměrného odpadu:

Sobota 15.6.2024             9.00-12.00

Kontejnery budou přistaveny před obecním úřadem.

Sběr nebezpečného odpadu:

Sobota 15.6.2024         9.00-12.00

Vyhrazený odkládací prostor před garáží obecního úřadu.

Opotřebených pneumatik, stavební suti a zejména ETERNITU se sběr netýká.