Informace k výběru poplatku za komunální odpad pro rok 2022


Vážení občané, vzhledem k Obecně závazné vyhlášce obce Srbeč 3.2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, schválené zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 1.10.2021, která nabývá platnosti od 1.1.2022, Vás chceme upozornit na změnu poplatku za komunální odpad.

Výši místního poplatku stanovuje vyhláška na 1000kč za rok.

Povinnost uhradit poplatek má každá:

  1. fyzická osoba přihlášená v obci
  2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce
  3. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Splatnost poplatku je vyhláškou stanovena od 1.1.2022 do 31.1.2022.

Placení poplatku se bude provádět jako každý rok na obecním úřadu obce v úředních hodinách nebo bezhotovostním převodem na účet obce. Vzhledem k novému systému preferujeme však platbu osobně.

Četnost svozu popelnic se s novým rokem také mění. Pro rok 2022 jsou svozy pro všechny poplatníky sjednoceny na vývoz popelnice jedenkrát týdně(každé Úterý) po celý rok. 

Známky na popelnice se nevydávají, zůstávají staré. V průběhu prvních měsíců roku 2022 si bude firma Marius Pedersen a.s. značit popelnice sama při vývozech.

V případě nejasností se můžete kdykoli obrátit telefonicky na starostu či místostarostu obce nebo osobně v úředních hodinách přímo na Obecní Úřad.

Kontakty

Děkujeme za pochopení