Úřední deska


Datum vyvěšení Název dokumentu Datum sejmutí Stažení
13.1.2018 Výsledek 1. kola volby prezidenta ČR Stáhnout
09.1.2018 Cena vodného pro obec Srbeč Stáhnout
09.1.2018 Všeobecné obchodní podmínky dodávky pitné vody v obci Srbeč Stáhnout
09.1.2018 Reklamační řád pro vodovod obce Srbeč Stáhnout
08.1.2018 Záměr směny pozemků Stáhnout
04.1.2018 Program veřejného zasedání zastupitelstva obce Srbeč 16.1.2018 16.1.2018 Stáhnout
04.1.2018 Změna provozu Obecního úřadu Srbeč 9.1.2017 09.1.2018 Stáhnout
04.1.2018 Ceník vývozu odpadů pro rok 2018 Stáhnout
29.12.2017 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného 20.12.2017 Stáhnout
18.12.2017 Volba prezidenta České Republiky – první zasedání okrskové volební komise 21.12.2017 22.12.2017 Stáhnout
04.12.2017 Návrh rozpočtu DSO Bez hranic na rok 2018 20.12.2017 Stáhnout
28.11.2017 Volba prezidenta republiky – Informace o počtu a sídle volebních okrsků Stáhnout
27.11.2017 Svazek Mikroregionu Novostrašecko – rozpočtové opatření č.2 10.12.2017 Stáhnout
27.11.2017 Svazek obcí mikroregionu Novostrašecko – Návrh rozpočtu na rok 2018 Stáhnout
23.11.2017 Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti – Návrh rozpočtu na rok 2018 Stáhnout
09.11.2017 Veřejná vyhláška Ministerstva Zemědělství Stáhnout
31.10.2017 Nabídka pronájmu pozemků Státní pozemkový úřad 02.12.2017 Stáhnout
06.10.2017 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného 29.9.2017 Stáhnout
22.9.2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí příloha Stáhnout
22.9.2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí Stáhnout
14.9.2017 Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství Stáhnout
13.9.2017 Nabídka čištění a revize komínů Stáhnout
02.8.2017 Nabídka pronájmu pozemků Státní pozemkový úřad 02.9.2017 Stáhnout
10.7.2017 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného 3.7.2017 Stáhnout
21.6.2017 Opatření obecné povahy při nedostatku vody 21.6.2017 Stáhnout
20.6.2017 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného 13.6.2017 Stáhnout
22.5.2017 Návrh závěrečného účtu obce Srbeč za rok 2016 13.6.2017 Stáhnout
27.4.2017 Veřejná vyhláška Finančního Úřadu pro středočeský kraj – Daň z nemovitých věcí na rok 2017. 29.5.2017 Stáhnout
23.3.2017 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017 Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti 11.4.2017 Stáhnout
22.3.2017 Rozpočtový výhled pro rok 2018 – 2019 Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti Stáhnout
22.3.2017 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného 13.3.2017 Stáhnout
14.2.2017 Veřejná vyhláška ministerstva životního prostředí – přílohy k nahlédnutí v kanceláři OÚ Stáhnout
27.12.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného 19.12.2016 Stáhnout
15.12.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného 8.12.2016 Stáhnout
06.12.2016 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Novostrašecko za rok 2016 Stáhnout
03.12.2016 Návrh rozpočtu obce Srbeč na rok 2017 21.12.2016 Stáhnout
21.11.2016 Veřejná vyhláška Magistrátu města Kladna odbor finanční, ve věci Vyměření místních poplatků za svoz komunálního odpadu 2014 23.12.2016 Stáhnout
05.11.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného 24.10.2016 Stáhnout
21.10.2016 Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí (Příloha k nahlédnutí v kanceláři OÚ nebo na www.mzp.cz) Stáhnout
30.8.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného 25.8.2016 Stáhnout
21.7.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Svazku obcí a měst Rakovnicka č: 2/2016 Stáhnout
07.6.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného 31.5.2016 Stáhnout
24.5.2016 Závěrečný účet svazku obcí mikroregionu Novostrašecko za rok 2015 Stáhnout
29.4.2016 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Středočeský kraj Stáhnout
12.4.2016 Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti na rok 2016 Stáhnout
12.4.2016 Závěrečný účet Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti za rok 2015 Stáhnout
04.4.2016 16. zasedání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Bez hranic Stáhnout
11.3.2016 Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí Rakovnicka za rok 2015 Stáhnout
11.3.2016 Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí Rakovnicka na rok 2016 Stáhnout
09.3.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného 2.3.2016 Stáhnout
09.2.2016 Závěrečný účet obce Srbeč za rok 2015 Stáhnout
09.2.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stáhnout
01.2.2016 Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství Stáhnout
01.2.2016 Nabídka společnosti CETIN Stáhnout
27.1.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného 20.1.2016 Stáhnout
16.12.2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného 9.12.2015 Stáhnout
23.11.2015 Návrh rozpočtu obce na rok 2016 Stáhnout
16.11.2015 Návrh rozpočtu DSO na rok 2016 Stáhnout
28.10.2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného 21.10.2015 Stáhnout
15.9.2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného 9.9.2015 Stáhnout
07.8.2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného 30.7.2015 Stáhnout
28.7.2015 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva, konaného 20. 7. 2015. Stáhnout
10.2.2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného 18. února 2015. Stáhnout