Sběr nadměrného a nebezpečného odpadu 28.5.2022


Vážení Občané, dne 28.5.2022 proběhne v naší obci sběr nadměrného a nebezpečného odpadu. Všichni poplatníci místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zde mohou BEZPLATNĚ odložit nadměrný odpad, nebezpečný odpad, elektroodpad, oleje, barvy atd..

Pro kovový šrot bude vyhrazeno zvláštní místo pro SDH Srbeč.

Vše bude probíhat tak, jak jsme všichni zvyklí, před budovou obecního úřadu na návsi.

Sběr se netýká STAVEBNÍ SUTI, PNEUMATIK A ETERNITU!