Možnosti úlevy a osvobození od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Vážení spoluobčané,


Vzhledem ke změnové obecně závazné vyhlášce 3/2022 z 12.4.2022, kterou se mění
OZV 3/2021 o místní poplatku za obecní systém odpadového hospodářství si Vás
dovolujeme upozornit na úlevy, které z této vyhlášky plynou. Pokud máte na osvobození
nebo úlevu plynoucí z vyhlášky nárok, prosím o doložení této skutečnosti a vyplnění
příslušného formuláře. Formulář prosím odevzdejte v kanceláři Obecního úřadu Srbeč
nebo zašlete emailem na
info@srbec.cz nejpozději do 30.11.2022. K formuláři
odevzdanému po lhůtě nebude brán zřetel.

Formulář ke stažení zde


Vít Řebík

starosta