Informace pro občany v souvislosti s výskytem koronaviru


Od úterý 10. března od 18 hodin jsou v České republice zakázány divadelní, hudební, filmová představení a další umělecké, sportovní a náboženské akce, trhy, veletrhy a další veřejné i soukromé akce s předpokládanou účastí vyšší než 100 osob. Zakázána je rovněž osobní přítomnost žáků a studentů na základních, středních a vyšších odborných školách, na učilištích a na vysokých školách. Na základě vývoje epidemiologické situace šíření koronaviru a doporučení širšího předsednictva Bezpečnostní rady státu o tom v úterý 10. března 2020 rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Zdroj zde

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Zdroj zde

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

Zdroj zde

   .

Více informací naleznete na stránkách vlády ČR: vlada.cz

Aktuální informace o koronaviru na stránkách ministerstva zdravotnictví: mzcr.cz

   .

V návaznosti na tyto události jsou až do odvolání z hygienických důvodů zrušeny úřední hodiny pro veřejnost na OÚ Srbeč.

   .

Občanům obce doporučujeme:

Dodržování nařízení vlády o zákazu volného pohybu osob a vyhnout se nadbytečnému cestování.

Soustředit se na zvýšenou hygienu po celý den(doma, při nakupování, v zaměstanání) a to zejména u rizikových skupin obyvatelstva jako jsou děti a senioři.